CN El Balís > Concesión > Sessió informativa per a socis sobre la concessió

Sessió informativa per a socis sobre la concessió

El passat 16 de juliol del 2022, es va celebrar una sessió informativa sobre la nova autorització per a la gestió del Port Balis. A continuació us expliquem els punts més destacats que es varen tractar al llarg de la reunió:

 

Antecedents

En relació als antecedents de les concessions portuàries que el Balís ha aconseguit al llarg dels seus 56 anys d’història, així como les tasques que des de les diferents juntes i equips professionals han desenvolupat des del 2012, destaca, per una banda, la tramitació urbanística i, per altra, els diferents moviments administratius; des de la sol·licitud de continuar amb la gestió del port l’any 2018, la unificació del 2020, i fins la recent autorització per part de Ports de la Generalitat per la explotació del port de El Balís.

Al llarg de tot el procés en relació a la nova concessió, en un exercici de transparència, des el club s’ha informat puntualment dels diferents avanços i novetats a tots els socis i usuaris, des de notificacions per correu electrònic, cartes per correu ordinari, a reunions presencials amb els socis.


L’autorització temporal per la explotació del port El Balís

El nou títol permet gestionar el port per un període màxim de 4 anys i és de caràcter improrrogable. Aquest títol no exigeix inversió, tot i que cal allargar la vida útil de les infraestructures per evitar mals majors i hem de preparar-nos per les noves normatives en matèria de punts de recàrrega de vehicles, per exemple. En aquest sentit, El Balís actua sota un principi de responsabilitat i criteri d’interès superior d’ordre públic.

Tant bon punt es va fer efectiva la resolució per part de Ports de la Generalitat, es van confirmar les noves tarifes i es va iniciar el procés de formalització dels nous contractes.

Respecte a als nous cànons, aquest passen de 30k anuals a un cànon d’ocupació de 250k per la part traspassada, més 13k per la part adscrita,  a més de una taxa d’activitat del 0,25%.

Durant la reunió es va presentar la informació econòmica que facilita entendre la proposta del club amb la qual es garantirà la viabilitat durant aquest període; reflex també d’allò aprovat a l’assemblea. També es va explicar la distribució dels costos del lloguer de l’amarre, que estan conformats per una part d’ús, una part de manteniment i una altra de subministraments. El final de dret d’ús significa que, mes a mes, cal tornar a pagar la part d’ús de l’amarrador, sense el descompte pel pagament avançat d’un període llarg.


Les conclusions del President, Fran Ripoll

De tots els clubs que s’han presentat a les diverses renovacions, som l’únic club que no ha demanat derrama als socis. El club sempre ha estat gestionat sota un criteri de prudència i això ens ha portat a tenir “la caixa” que tenim ara.

Cal tenir en compte també que a El Balís som un club; la nostra activitat, tal com l’entenem avui, no té sentit sense el port. La nostra activitat social, esportiva i nàutica no sense el conjunt va de la mà de les instal·lacions.

Estem centrats en construir un projecte que sigui viable, no tan sols econòmicament, sinó també viable en el futur. Aquest projecte és el que ens han de fer guanyar la concessió d’aquí 4 anys.

L’únic criteri que ens guia a la Junta és fer el màxim bé al màxim nombre de socis”, va afirmar Fran Ripoll. “Quan arribi la concessió l’hem de guanyar, perquè és el nostre ADN, és el nostre sentiment, és la nostra vida”, va concloure.

 

Deja un comentario