CN El Balís > Altres > Eleccions Junta Directiva 2020

Eleccions Junta Directiva 2020

En l’última reunió de Junta Directiva celebrada el passat 10 de setembre i en compliment del que estableixen els Estatuts del Club, es va acordar la convocatòria d’eleccions per a la renovació de càrrecs de l’esmentada Junta, segons el calendari que trobarà aquí.

Com a resum d’aquest, li avancem que dissabte dia 19 de setembre es procedirà al sorteig públic per a la designació dels tres membres de la Junta Electoral i del mateix nombre de suplents. A fi de donar el realçament que correspon a l’acte esmentat, em permeto sol·licitar la seva assistència al mateix.

Així mateix li comuniquem que des del dimarts dia 22 de setembre i fins al dijous 1 d’octubre, ambdós inclosos, tindrà lloc l’exposició pública del cens electoral a la secretaria del Club.

Finalment, en cas que hi hagi diverses candidatures, el dissabte 7 de novembre es celebrarà l’acte de votacions al mateix Club, des de les 10:00 h. fins a les 20:00 h., on s’adoptaran les mesures sanitàries vigents en el moment de la seva realització i a l’efecte que els electors puguin emetre el seu vot de manera lliure, presencial, directa, igual i secreta, en estricte compliment del previst a la Disposició Transitòria tercera punt 4 del DECRET LLEI 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya.

Agraint-li per endavant el seu interès i pregant-li la seva participació activa en el procés electoral que s’inicia i que és tan rellevant per al nostre club, rebi una cordial salutació.

 

Fran Ripoll

President

Deja un comentario