CN El Balís > Concessió > Unificació concessions El Balís

Unificació concessions El Balís

El CN El Balís ha rebut avui la notificació de la Generalitat de Catalunya en la qual es confirma la unificació de la concessió dels dos ports i la continuïtat de la gestió del Port Nou per part del CN El Balís.

En efecte, mitjançant Resolució del President de Ports de la Generalitat, de data 29 de maig 2020, s’ha acordat “AUTORITZAR al CLUB NÀUTIC EL BALÍS, la unificació de les concessions administratives de què n’és titular per Acord del Consell de Ministres de data 5 de maig de 1972 i per Acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de dates 2 i 3 d’abril de 1990, per a la construcció, ampliació i explotació del port esportiu El Balís, a l’empara del previst en l’article 73 i la disposició transitòria sisena de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i transports en aigües marítimes i continentals, amb un termini de vigència unitari fins el 3 de juny de 2022”.

Per qualsevol dubte o consulta sobre aquesta qüestió, podeu contactar amb el CN El Balís per correu electrònic a portbalis2020@cnelbalis.com

Deja un comentario